Skip navigation
泽水困 六三
象曰:據于蒺藜,乘剛也。入于其宮,不見其妻,不祥也。
彖曰:困,剛掩也。險以說,困而不失其所,亨﹔其唯君子乎?貞大人吉,以剛中也。有言不信,尚口乃窮也。
 • 來源 : 高島吞象
  商業 營商 卜例,妻为财爻,宫即命宫,既丧其命,又失其财,大凶。
 • 來源 : 高島吞象
  其他 戰征 上布矢石,下设陷阱,前进则身多危,後退则营已陷,大凶之象。
 • 來源 : 高島吞象
  求職 功名 身将不保,奚以名为?。
 • 來源 : 高島吞象
  搜尋 失物 不得
 • 來源 : 高島吞象
  一般 時運 命运尴尬,进退两难。凶。
 • 來源 : 高島吞象
  感情 婚姻 防有悼亡之戚。
 • 來源 : 高島吞象
  健康 疾病 系辞曰「死期将至」,知病不可救也。
 • 來源 : 高島吞象
  爭論 訟事 必败。
 • 來源 : 高島吞象
  懷孕 六甲 生男。