Skip navigation
卦主
澤地萃 六二 爻辭 引吉,無咎,孚乃利用禴。
 • 來源 : 高島吞象
  其他 戰征 古者出師必祭,於內曰類,於野曰禡是也。蓋祭神以誓師也。吉。
 • 來源 : 高島吞象
  商業 營商 「引」,牽引也,想是合眾生意,必可獲吉,但須答願酬神。
 • 來源 : 高島吞象
  一般 時運 運得正中,吉。
 • 來源 : 高島吞象
  求職 功名 可望汲引而進。
 • 來源 : 高島吞象
  感情 婚姻 二應於五,是二五訂婚也,故曰「引吉」。
 • 來源 : 高島吞象
  健康 疾病 仙人辟谷之法,曰引導,為引運其元氣,使之充實無虧,即可卻疾。
 • 來源 : 高島吞象
  懷孕 六甲 生女。
澤地萃 » 六二爻辭
2011/01/21 14:11
《周易正義》4506-萃六二
[b]●[六二:引吉無咎,孚乃利用禴。][/b] 居萃之時,體柔當位,處坤之中,己獨處正,與眾相殊,異操而聚,民之多僻,獨正者危。 未能變體以遠於害,故必見引,然後乃「吉」而「無咎」也。 禴,殷者祭名

觀看全文 (239 字)