Skip navigation
卦主
澤地萃 象曰 澤上於地,萃﹔君子以除戎器,戒不虞。
 • 來源 : 高島吞象
  其他 戰征 兵凶器,戰危事,惟能臨事而懼,好謀而成,可無意外之虞也。
 • 來源 : 高島吞象
  商業 營商 萃有財聚之象,然聚必有散,盈必有虧,亦理之循環,所當時時預防。
 • 來源 : 高島吞象
  一般 時運 氣運平順,但能安不忘危,自得歡樂無憂。
 • 來源 : 高島吞象
  求職 功名 宜於武功得名。
 • 來源 : 高島吞象
  感情 婚姻 「非寇婚媾」,易每以寇婚對言,蓋防兵禍,猶防女禍也。唯能預防,自可無咎。
 • 來源 : 高島吞象
  風水 家宅 澤上于地,防有大水入屋之象。
 • 來源 : 高島吞象
  健康 疾病 防胸腹有水脹之症,宜預為調治。
 • 來源 : 高島吞象
  搜尋 行人 中途兵阻,一時難歸。
 • 來源 : 高島吞象
  懷孕 六甲 生女。
澤地萃 » 象曰
2013/07/01 15:35
《高島斷易》4503-萃 象辭
《大象》曰:澤上於地,萃,君子以除戎器,戒不虞。 [兌]為金、[坤]為器,有戎器之象。 「除」,修治也。修治戎器,以防不虞,所謂有備無患也。 卦象為澤上於地,水滿則溢,潰決奔突,勢莫

觀看全文 (436 字)

澤地萃 » 象曰
2011/01/21 00:05
《周易正義》4503-萃 象辭
[b]●[《象》曰:澤上於地,萃。君子以除戎器,戒不虞。][/b] 聚而無防,則眾心生, [疏]正義曰: 澤上於地,則水潦聚,故曰「澤上於地,萃」也。 除者,治也。 人既聚會,不可無防備。 故君子於此之時,脩治戎器以戒備不虞也。

觀看全文 (81 字)