Skip navigation
天風姤 上九
象曰:姤其角,上窮吝也。
彖曰:姤,遇也,柔遇剛也。勿用取女,不可與長也。天地相遇,品物咸章也。剛遇中正,天下大行也。姤之時義大矣哉!
 • 來源 : 高島吞象
  其他 戰征 角力角勝,皆有戰象。角之字為刀下用,此戰大有殺戮,是窮兵之禍也。
 • 來源 : 高島吞象
  商業 營商 角逐者爭利也,「姤其角」,為能得其首利也。蓋吝在商人,「吝.無咎」焉。
 • 來源 : 高島吞象
  一般 時運 運至於上,運亦窮矣。
 • 來源 : 高島吞象
  求職 功名 有頭角崢嶸之兆。世傳魁星有角,「姤其角」,是遇魁星也,功名大利。
 • 來源 : 高島吞象
  感情 婚姻 上居乾之極,上窮返下,必是老夫而求女妻也。
 • 來源 : 高島吞象
  搜尋 失物 物本在高處,窮而返下,須就低處尋之,可得。
 • 來源 : 高島吞象
  健康 疾病 想頭角上患瘡,醫治無咎。
 • 來源 : 高島吞象
  懷孕 六甲 上窮而返,生男。
天風姤 » 上九卦象
2013/07/24 02:12
《高島斷易》4409-姤 上九
上九,姤其角,吝,无咎。 《象傳》曰:姤其角,上窮吝也。 上九辰在戌,得[乾]氣,[乾]為首,位居首上,故曰:「角」。 遇而在上,遇亦極矣,故曰:「姤其角。」 角善觸,遇之而觸,不

觀看全文 (288 字)

天風姤 » 上九卦象
2011/01/10 01:47
一日有友人來曰:「僕與某貴顯,素來親厚,大蒙恩遇。自貴顯歐美歸朝,交情忽疏,偶請面謁,遂至見拒,余實不知因何獲咎也。請為一占。」筮得姤之大過。
姤者「女壯」之卦,女子之言,最易惑聽,朋友交情,為婦言所讒間者,往往多有。 今占得姤上爻,姤本女象,其義為遇,爻辭曰「姤其角」,角善觸,是必於相遇之際,有觸其怒者,彼婦遂挾其怨恨,設其計以相抵觸,進

觀看全文 (233 字)