Skip navigation
天風姤 上九 象曰 姤其角,上窮吝也。
 • 來源 : 高島吞象
  其他 戰征 角力角勝,皆有戰象。角之字為刀下用,此戰大有殺戮,是窮兵之禍也。
 • 來源 : 高島吞象
  商業 營商 角逐者爭利也,「姤其角」,為能得其首利也。蓋吝在商人,「吝.無咎」焉。
 • 來源 : 高島吞象
  一般 時運 運至於上,運亦窮矣。
 • 來源 : 高島吞象
  求職 功名 有頭角崢嶸之兆。世傳魁星有角,「姤其角」,是遇魁星也,功名大利。
 • 來源 : 高島吞象
  感情 婚姻 上居乾之極,上窮返下,必是老夫而求女妻也。
 • 來源 : 高島吞象
  搜尋 失物 物本在高處,窮而返下,須就低處尋之,可得。
 • 來源 : 高島吞象
  健康 疾病 想頭角上患瘡,醫治無咎。
 • 來源 : 高島吞象
  懷孕 六甲 上窮而返,生男。
天風姤 » 上九象曰
2011/01/19 22:21
《周易正義》4415-姤上九 象辭
[b]●[ 《象》曰:「姤其角」,上窮吝也。][/b] [疏]正義曰: 「上窮吝」者,處於上窮,所以遇角而吝也。

觀看全文 (35 字)