Skip navigation
天風姤 上九 爻辭 姤其角,吝,無咎。
 • 來源 : 高島吞象
  其他 戰征 角力角勝,皆有戰象。角之字為刀下用,此戰大有殺戮,是窮兵之禍也。
 • 來源 : 高島吞象
  商業 營商 角逐者爭利也,「姤其角」,為能得其首利也。蓋吝在商人,「吝.無咎」焉。
 • 來源 : 高島吞象
  一般 時運 運至於上,運亦窮矣。
 • 來源 : 高島吞象
  求職 功名 有頭角崢嶸之兆。世傳魁星有角,「姤其角」,是遇魁星也,功名大利。
 • 來源 : 高島吞象
  感情 婚姻 上居乾之極,上窮返下,必是老夫而求女妻也。
 • 來源 : 高島吞象
  搜尋 失物 物本在高處,窮而返下,須就低處尋之,可得。
 • 來源 : 高島吞象
  健康 疾病 想頭角上患瘡,醫治無咎。
 • 來源 : 高島吞象
  懷孕 六甲 上窮而返,生男。
天風姤 » 上九爻辭
2011/01/19 22:20
《周易正義》4414-姤上九
[b]●[上九:姤其角,吝,無咎。][/b] 進之於極,無所復遇,遇角而已,故曰「姤其角」也。 進而無遇,獨恨而已,不與物爭,其道不害,故無凶咎也。 [疏]正義曰: 「姤其角」者,角者,最處體上,上

觀看全文 (123 字)