Skip navigation
天風姤 九五
象曰:九五含章,中正也。有隕自天,志不舍命也。
彖曰:姤,遇也,柔遇剛也。勿用取女,不可與長也。天地相遇,品物咸章也。剛遇中正,天下大行也。姤之時義大矣哉!
 • 來源 : 高島吞象
  其他 戰征 堂堂之陣,正正之旗,王者之師也。逆者誅,順者從,有包掃一切之勢焉。
 • 來源 : 高島吞象
  商業 營商 生意雖不外木植瓜果等品,而包容甚廣,自有大財可得。
 • 來源 : 高島吞象
  一般 時運 運行中正,才力所及,自能包羅諸有,雖不言吉,吉可知矣。
 • 來源 : 高島吞象
  求職 功名 五居尊位,功名自顯,但進退榮辱,俱當安命。
 • 來源 : 高島吞象
  感情 婚姻 有瓜蓏綿綿之象,吉。
 • 來源 : 高島吞象
  健康 疾病 為熱包寒之象。
 • 來源 : 高島吞象
  懷孕 六甲 生女。
天風姤 » 九五卦象
2013/07/24 02:12
《高島斷易》4408-姤 九五
九五,以杞包瓜,含章,有隕自天。 《象》曰:九五含章,中正也。有隕自天,志不捨命也。 [巽]為杞,杞、柳也,可屈以包物。 「杞」謂五,「瓜」謂初,杞剛而瓜柔,剛包柔,即「杞包瓜」也。

觀看全文 (335 字)

天風姤 » 九五卦象
2011/01/10 01:43
明治二十二年(1889)某月,橫濱辯護士某來,曰:「近日商人與地主,為爭公共財產上權利起一大訟,此案向來紛爭,迄今未見和解也,請煩一筮,以卜勝負。」筮得姤之鼎。
姤者,一陰遇五陽之卦,陰欲長而陽抑之,蓋陰長消陽,陽長消陰。卦與夬相反,所謂「反復其道」,一消一長,亦天運使然也。 今足下為占爭財訟事,而得此爻,知此財產為公共之物,甲可取,乙亦可取,猶之陰陽消

觀看全文 (229 字)