Skip navigation
天風姤 九五 爻辭 以杞包瓜,含章,有隕自天。
 • 來源 : 高島吞象
  其他 戰征 堂堂之陣,正正之旗,王者之師也。逆者誅,順者從,有包掃一切之勢焉。
 • 來源 : 高島吞象
  商業 營商 生意雖不外木植瓜果等品,而包容甚廣,自有大財可得。
 • 來源 : 高島吞象
  一般 時運 運行中正,才力所及,自能包羅諸有,雖不言吉,吉可知矣。
 • 來源 : 高島吞象
  求職 功名 五居尊位,功名自顯,但進退榮辱,俱當安命。
 • 來源 : 高島吞象
  感情 婚姻 有瓜蓏綿綿之象,吉。
 • 來源 : 高島吞象
  健康 疾病 為熱包寒之象。
 • 來源 : 高島吞象
  懷孕 六甲 生女。
天風姤 » 九五爻辭
2011/01/19 22:15
《周易正義》4412-姤九五
[b]●[九五:以杞包瓜,含章,有隕自天。][/b] 杞之為物,生於肥地者也。 包瓜為物,繫而不食者也。 九五履得尊位,而不遇其應,得地而不食,含章而未發,不遇其應,命未流行。 然處得其所,體剛居中,

觀看全文 (326 字)