Skip navigation
 • 來源 : 高島吞象
  其他 戰征 主將才力微薄,不能包容眾軍,防有兵變之禍。
 • 來源 : 高島吞象
  商業 營商 「包無魚」,有囊裏空虛之象,何以獲利?。
 • 來源 : 高島吞象
  一般 時運 剛變而柔,運途不正,氣量淺狹,是以多凶。
 • 來源 : 高島吞象
  求職 功名 魚喜得水,人喜得名,無魚則水涸,無名則人窮,故凶。
 • 來源 : 高島吞象
  感情 婚姻 婚姻之道,重在生育,「包無魚」,言無胎孕也。凶。
 • 來源 : 高島吞象
  風水 家宅 象曰「遠民」,此宅必在民居相遠之地,孤村也。恐有不測之災。
 • 來源 : 高島吞象
  健康 疾病 魚陰象,無魚是陰已虧極,陽不能包,必凶。
 • 來源 : 高島吞象
  懷孕 六甲 生女。
天風姤 » 九四爻辭
2011/01/19 22:12
《周易正義》4410-姤九四
[b]●[九四:包無魚,起凶。][/b] 二有其魚,故失之也。 無民而動,失應而作,是以「凶」也。 [疏]正義曰: 「庖無魚」者,二擅其應,故曰「庖無魚」也。 庖之無魚,則是無民之義也。 「起凶」者,起,動也。「無民而動,失應而作,是以凶也。」

觀看全文 (79 字)