Skip navigation
天風姤 九三 爻辭 臀無膚,其行次且,厲,無大咎。
 • 來源 : 高島吞象
  其他 戰征 欲進不進,因疑生危,不能得勝也。無大敗亦幸矣。
 • 來源 : 高島吞象
  商業 營商 販運不快,安能獲利?。
 • 來源 : 高島吞象
  一般 時運 氣運柔弱,諸事遲疑,是以動輒有危。
 • 來源 : 高島吞象
  求職 功名 尚須遲緩以待。
 • 來源 : 高島吞象
  感情 婚姻 遲緩可成。
 • 來源 : 高島吞象
  風水 家宅 此宅後面牆屋,定已傾圯矣,殊為可危,修葺斯可免咎。
 • 來源 : 高島吞象
  健康 疾病 此病必是下体潰爛,行坐不安,治之無咎。
 • 來源 : 高島吞象
  搜尋 失物 物已損壞,遲之可得。
 • 來源 : 高島吞象
  爭論 訟事 防受笞杖。
 • 來源 : 高島吞象
  懷孕 六甲 生女。
天風姤 » 九三爻辭
2011/01/19 22:11
《周易正義》4408-姤九三
[b]●[九三:臀無膚,其行次且,厲,無大咎。][/b] 處下體之極,而二據於初,不為已乘,居不獲安,行為其應,不能牽據,以固所處,故曰「臀無膚,其行次且」也。 然履得其位,非為妄處,不遇其時,故使危

觀看全文 (185 字)