Skip navigation
天風姤 九二
象曰:包有魚,義不及賓也。
彖曰:姤,遇也,柔遇剛也。勿用取女,不可與長也。天地相遇,品物咸章也。剛遇中正,天下大行也。姤之時義大矣哉!
 • 來源 : 高島吞象
  其他 戰征 馬融曰「魚介鱗之物,兵象也」,魚而能包,是必善用其兵者也。曰「不利賓」,賓即敵也,敵必可破矣。
 • 來源 : 高島吞象
  商業 營商 「包」為包羅富有之象,眾唯魚矣。魚亦有眾多之象,主貨物充盈,財利富厚。「不利賓」,為其利非外人所得竊取也。
 • 來源 : 高島吞象
  一般 時運 人生處世,安得相遇盡為君子?惟當曲意調護,不為小人所害,自得無咎。
 • 來源 : 高島吞象
  求職 功名 魚有化龍之象,「包有魚」者,魚已為其所包矣,則升騰可必也。
 • 來源 : 高島吞象
  感情 婚姻 魚陰物,以陽包陰,姻事定矣。
 • 來源 : 高島吞象
  風水 家宅 魚陰物,象取女子,此宅定是女主政。
 • 來源 : 高島吞象
  健康 疾病 防有池魚殃及之災。
 • 來源 : 高島吞象
  懷孕 六甲 生女。
天風姤 » 九二卦象
2013/07/24 02:10
《高島斷易》4405-姤 九二
九二,包有魚,无咎,不利賓。 《象傳》曰:包有魚,義不及賓也。 [乾]為包,[巽]為魚,魚陰物,謂初,二包之,故曰:「包有魚」。 [剝]之「貫魚」,即從[姤]之一魚所生,能就[姤]之

觀看全文 (437 字)

天風姤 » 九二卦象
2011/01/10 01:29
某甲來請占氣運,筮得姤之遯。
此卦以一陰而上接五陽,必女子之不貞者也。 今占得二爻,爻辭曰「包有魚」,魚陰物善敗,「包有」者,是匿藏其物而有之也。又曰「不利賓」,知賓亦嘗欲利而有之,及有之而反為不利。不利於賓,其必利於主矣,想此

觀看全文 (228 字)