Skip navigation
天風姤 九二 象曰 包有魚,義不及賓也。
 • 來源 : 高島吞象
  其他 戰征 馬融曰「魚介鱗之物,兵象也」,魚而能包,是必善用其兵者也。曰「不利賓」,賓即敵也,敵必可破矣。
 • 來源 : 高島吞象
  商業 營商 「包」為包羅富有之象,眾唯魚矣。魚亦有眾多之象,主貨物充盈,財利富厚。「不利賓」,為其利非外人所得竊取也。
 • 來源 : 高島吞象
  一般 時運 人生處世,安得相遇盡為君子?惟當曲意調護,不為小人所害,自得無咎。
 • 來源 : 高島吞象
  求職 功名 魚有化龍之象,「包有魚」者,魚已為其所包矣,則升騰可必也。
 • 來源 : 高島吞象
  感情 婚姻 魚陰物,以陽包陰,姻事定矣。
 • 來源 : 高島吞象
  風水 家宅 魚陰物,象取女子,此宅定是女主政。
 • 來源 : 高島吞象
  健康 疾病 防有池魚殃及之災。
 • 來源 : 高島吞象
  懷孕 六甲 生女。
天風姤 » 九二象曰
2011/01/19 22:10
《周易正義》4407-姤九二 象辭
[b]●[《象》曰:「包有魚」,義不及賓也。][/b] [疏]正義曰: 「義不及賓」者,言有他人之物,於義不可及賓也。

觀看全文 (39 字)