Skip navigation
天風姤 彖曰 姤,遇也,柔遇剛也。勿用取女,不可與長也。天地相遇,品物咸章也。剛遇中正,天下大行也。姤之時義大矣哉!
 • 來源 : 高島吞象
  其他 戰征 軍令迅速,賞必信,罰必行,有席捲天下之勢。
 • 來源 : 高島吞象
  商業 營商 為商為利,宜販運遠方,可以隨在獲利。
 • 來源 : 高島吞象
  一般 時運 好運盛行,能使四方聞名。
 • 來源 : 高島吞象
  求職 功名 有名揚四海之象。
 • 來源 : 高島吞象
  感情 婚姻 婚禮所重,在父母之命,媒妁之言,猶政事之有誥命也。得其正,則天下可行也。
 • 來源 : 高島吞象
  風水 家宅 此宅防有被風傾圯之慮。
 • 來源 : 高島吞象
  健康 疾病 小兒為驚風,大人為肝風,防有四肢不仁,或手足牽拘之症。
 • 來源 : 高島吞象
  爭論 訟事 此訟牽連甚廣,一時未得罷休。
 • 來源 : 高島吞象
  搜尋 失物 竊者已遠颺,難以再得。
 • 來源 : 高島吞象
  懷孕 六甲 生女。
天風姤 » 彖曰
2013/07/24 02:08
《高島斷易》4402-姤 彖辭
《彖傳》曰: 姤,遇也,柔遇剛也。 勿用取女,不可與長也。 天地相遇,品物咸章也。 剛遇中正,天下大行也。 姤之時義大矣哉。 「姤」,古文作「遘」、或作「逅」。 「遘」,行而相值也;

觀看全文 (1507 字)

天風姤 » 彖曰
2011/01/19 22:02
《周易正義》4402-姤 彖辭
[b]●[《彖》曰:姤,遇也。][/b] 柔遇剛也。施之於人,即女遇男也。 一女而遇五男,為壯至甚,故不可取也。 [疏]正義曰: 此就爻釋卦名,以初六一柔而上遇五剛,所以名「遇」, 而用釋卦辭「女壯

觀看全文 (493 字)