Skip navigation
天風姤 象曰 天下有風,姤﹔后以施命誥四方。
 • 來源 : 高島吞象
  其他 戰征 軍令迅速,賞必信,罰必行,有席捲天下之勢。
 • 來源 : 高島吞象
  商業 營商 為商為利,宜販運遠方,可以隨在獲利。
 • 來源 : 高島吞象
  一般 時運 好運盛行,能使四方聞名。
 • 來源 : 高島吞象
  求職 功名 有名揚四海之象。
 • 來源 : 高島吞象
  感情 婚姻 婚禮所重,在父母之命,媒妁之言,猶政事之有誥命也。得其正,則天下可行也。
 • 來源 : 高島吞象
  風水 家宅 此宅防有被風傾圯之慮。
 • 來源 : 高島吞象
  健康 疾病 小兒為驚風,大人為肝風,防有四肢不仁,或手足牽拘之症。
 • 來源 : 高島吞象
  爭論 訟事 此訟牽連甚廣,一時未得罷休。
 • 來源 : 高島吞象
  搜尋 失物 竊者已遠颺,難以再得。
 • 來源 : 高島吞象
  懷孕 六甲 生女。
天風姤 » 象曰
2013/07/24 02:08
《高島斷易》4403-姤 象辭
《大象》曰:天下有風,姤,後以施命誥四方。 「風」字從几、從一、從虫,几象天體,一者大也,虫者生化之機。 [巽]為風、為虫,風之來也,遍行天下,故曰「風」。 [乾]為君,[巽]為命,

觀看全文 (336 字)

天風姤 » 象曰
2011/01/19 22:03
《周易正義》4403-姤 象辭
[b]●[《象》曰:天下有風,姤。後以施命誥四方。][/b] [疏]正義曰: 風行天下,則無物不遇,故為遇象。 「後以施命誥四方」者,風行草偃,天之威令,故人君法此,以施教命,誥於四方也。

觀看全文 (68 字)