Skip navigation
 • 來源 : 高島吞象
  其他 戰征 軍令迅速,賞必信,罰必行,有席捲天下之勢。
 • 來源 : 高島吞象
  商業 營商 為商為利,宜販運遠方,可以隨在獲利。
 • 來源 : 高島吞象
  一般 時運 好運盛行,能使四方聞名。
 • 來源 : 高島吞象
  求職 功名 有名揚四海之象。
 • 來源 : 高島吞象
  感情 婚姻 婚禮所重,在父母之命,媒妁之言,猶政事之有誥命也。得其正,則天下可行也。
 • 來源 : 高島吞象
  風水 家宅 此宅防有被風傾圯之慮。
 • 來源 : 高島吞象
  健康 疾病 小兒為驚風,大人為肝風,防有四肢不仁,或手足牽拘之症。
 • 來源 : 高島吞象
  爭論 訟事 此訟牽連甚廣,一時未得罷休。
 • 來源 : 高島吞象
  搜尋 失物 竊者已遠颺,難以再得。
 • 來源 : 高島吞象
  懷孕 六甲 生女。
天風姤 » 卦辭
2013/07/24 02:07
《高島斷易》4401-姤 卦辭
[姤]為[夬]之反, [夬]為一陰在上,五陽決之,幾至於盡,至[姤]而一陰復生於下。 造化之理,陰陽奇偶,知影隨形,循環反覆,去而復生。 天地不能有陽而無陰,聖人雖惡陰,而終不能絕陰。

觀看全文 (252 字)

天風姤 » 卦辭
2011/01/19 21:54
《周易正義》4401-姤 卦辭
●[巽下乾上。] [b]●[姤:女壯,勿用取女。][/b] [疏]正義曰: 「姤,遇也。」此卦一柔而遇五剛,故名為「姤」。 施之於人,則是一女而遇五男,為壯至甚,故戒之曰「此女壯甚,勿用取此女」也。

觀看全文 (68 字)