Skip navigation
 • 來源 : 高島吞象
  其他 戰征 軍事將畢,餘孽猶在,所當重申號令,警嚴戒備,始得廓清。若偷安忘備,終必有凶。
 • 來源 : 高島吞象
  商業 營商 上為卦之終,是貨物脫售將盡,當重申後約,斯商業可以繼續。「無號」為無商業名目,其業必凶。
 • 來源 : 高島吞象
  一般 時運 正運已退,更宜警惕,斯可免凶。
 • 來源 : 高島吞象
  感情 婚姻 媒妁無言,不成。
 • 來源 : 高島吞象
  風水 家宅 凡一宅之中,或書聲,或歌聲,或笑語聲,以至雞鳴狗吠,皆有聲也,「無號」則寂滅蕪聞,其家必凶。
 • 來源 : 高島吞象
  求職 功名 「無號」為聲名滅絕之象,凶。
 • 來源 : 高島吞象
  健康 疾病 是陽盡陰息之症,痛癢不覺,叫號無聲,其病危矣。凶。
 • 來源 : 高島吞象
  爭論 訟事 冤莫能伸,訟不得直,凶。
 • 來源 : 高島吞象
  搜尋 行人 未通音問,凶。
 • 來源 : 高島吞象
  懷孕 六甲 生女。
澤天夬 » 上六爻辭
2011/01/19 21:21
《周易正義》4314-夬上六
[b]●[上六:無號,終有凶。][/b] 處夬之極,小人在上,君子道長,無所共棄,故非號咷所能延也。 [疏]正義曰: 上六,居夬之極,以小人而居群陽之上,眾共棄也。 君子道長,小人必凶。 非號咷所免,故禁其號咷,曰「無號終有凶」也。

觀看全文 (84 字)