Skip navigation
新功能:快速排盤 (方便手機用戶使用)
卦主
泽天夬 上六 爻辞 無號,終有凶。
 • 來源 : 高島吞象
  其他 戰征 军事将毕,馀孽犹在,所当重申号令,警严戒备,始得廓清。若偷安忘备,终必有凶。
 • 來源 : 高島吞象
  商業 營商 上为卦之终,是货物脱售将尽,当重申後约,斯商业可以继续。「无号」为无商业名目,其业必凶。
 • 來源 : 高島吞象
  一般 時運 正运已退,更宜警惕,斯可免凶。
 • 來源 : 高島吞象
  感情 婚姻 媒妁无言,不成。
 • 來源 : 高島吞象
  風水 家宅 凡一宅之中,或书声,或歌声,或笑语声,以至鸡鸣狗吠,皆有声也,「无号」则寂灭芜闻,其家必凶。
 • 來源 : 高島吞象
  求職 功名 「无号」为声名灭绝之象,凶。
 • 來源 : 高島吞象
  健康 疾病 是阳尽阴息之症,痛痒不觉,叫号无声,其病危矣。凶。
 • 來源 : 高島吞象
  爭論 訟事 冤莫能伸,讼不得直,凶。
 • 來源 : 高島吞象
  搜尋 行人 未通音问,凶。
 • 來源 : 高島吞象
  懷孕 六甲 生女。