Skip navigation
澤天夬 九五
象曰:中行無咎,中未光也。
彖曰:夬,決也,剛決柔也。健而說,決而和,揚于王庭,柔乘五剛也。孚號有厲,其危乃光也。告自邑,不利即戎,所尚乃窮也。利有攸往,剛長乃終也。
 • 來源 : 高島吞象
  其他 戰征 五為卦主,是主將也,率諸軍以齊進;「中行」者,就大道而行,故得無咎。
 • 來源 : 高島吞象
  商業 營商 夬,決去也。爻當五位時令將過,貨物宜決計速售,斯可無咎,否則有悔。
 • 來源 : 高島吞象
  一般 時運 運得中正,萬事無咎。
 • 來源 : 高島吞象
  感情 婚姻 五與二應,五居兌中,二居乾中,陰陽相合。「羊」取義於祥,有吉祥之兆。
 • 來源 : 高島吞象
  風水 家宅 此宅蔓草叢生,幾成荒廢,當速剪除盡淨,居住無咎。
 • 來源 : 高島吞象
  求職 功名 五為尊位,其名必顯,唯宜遠小人近君子,斯可無咎。
 • 來源 : 高島吞象
  健康 疾病 五以陽居陽,氣過盛,宜調劑得中,可以無咎。
 • 來源 : 高島吞象
  爭論 訟事 以正決邪,決去務盡,不使復萌,訟乃得吉。
 • 來源 : 高島吞象
  懷孕 六甲 生女。
澤天夬 » 九五卦象
2013/08/23 14:22
《高島斷易》4308-夬 九五
九五,莧陸夬夬,中行无咎。 《象傳》曰:中行无咎,中未光也。 「莧陸」之說,馬、鄭、王皆云:「莧陸」,一名商陸。 宋衷以莧為莧菜,陸為商陸,分作兩物,本義從之。 《虞氏易》作「

觀看全文 (534 字)

澤天夬 » 九五卦象
2011/01/10 02:16
某華族家僕來,請占其老主人氣運,筮得夬之大壯。
五爻與上爻,一陰相比,群陽在下,協力並進,決去小人,以清君側,故名卦曰夬。 貴主翁向有癇癖,維新以來,隱居別邸,遺棄故舊,狎比小人,以致家業日索,人所共知也。 今占得夬五爻,夬之為義,以剛決柔。

觀看全文 (163 字)