Skip navigation
澤天夬 九五 象曰 中行無咎,中未光也。
 • 來源 : 高島吞象
  其他 戰征 五為卦主,是主將也,率諸軍以齊進;「中行」者,就大道而行,故得無咎。
 • 來源 : 高島吞象
  商業 營商 夬,決去也。爻當五位時令將過,貨物宜決計速售,斯可無咎,否則有悔。
 • 來源 : 高島吞象
  一般 時運 運得中正,萬事無咎。
 • 來源 : 高島吞象
  感情 婚姻 五與二應,五居兌中,二居乾中,陰陽相合。「羊」取義於祥,有吉祥之兆。
 • 來源 : 高島吞象
  風水 家宅 此宅蔓草叢生,幾成荒廢,當速剪除盡淨,居住無咎。
 • 來源 : 高島吞象
  求職 功名 五為尊位,其名必顯,唯宜遠小人近君子,斯可無咎。
 • 來源 : 高島吞象
  健康 疾病 五以陽居陽,氣過盛,宜調劑得中,可以無咎。
 • 來源 : 高島吞象
  爭論 訟事 以正決邪,決去務盡,不使復萌,訟乃得吉。
 • 來源 : 高島吞象
  懷孕 六甲 生女。
澤天夬 » 九五象曰
2011/01/19 21:20
《周易正義》4313-夬九五 象辭
[b]●[《象》曰:「中行無咎」,中未光也。][/b] [疏]正義曰: 「中未光」者,雖復居中而行,以其親決上六,以尊敵卑,未足以為光大也。

觀看全文 (48 字)