Skip navigation
澤天夬 九四
象曰:其行次且,位不當也。聞言不信,聰不明也。
彖曰:夬,決也,剛決柔也。健而說,決而和,揚于王庭,柔乘五剛也。孚號有厲,其危乃光也。告自邑,不利即戎,所尚乃窮也。利有攸往,剛長乃終也。
 • 來源 : 高島吞象
  其他 戰征 「臀無膚」,是見傷也;「行次且」,是欲退也;「聞言不信」,號令不行也。以此行軍,何能決勝乎。
 • 來源 : 高島吞象
  商業 營商 心無主見,故販售貨物,每失機宜,獲利殊難。
 • 來源 : 高島吞象
  一般 時運 目下運途不當,作事顛倒,精神不安,所謀難成。
 • 來源 : 高島吞象
  感情 婚姻 始則躊躇不決,久之得以牽羊成禮。
 • 來源 : 高島吞象
  風水 家宅 此宅屋後無餘地,屋前行路迂斜,為羊腸小徑,居者尚無災悔。
 • 來源 : 高島吞象
  求職 功名 「次且」者,不進之狀,焉得成名。
 • 來源 : 高島吞象
  健康 疾病 剝膚之災,其疥癩之患乎?防潰爛及耳,至兩耳失聰。
 • 來源 : 高島吞象
  爭論 訟事 防有杖笞之災。
 • 來源 : 高島吞象
  搜尋 行人 一時不歸。
 • 來源 : 高島吞象
  懷孕 六甲 生女。
澤天夬 » 九四卦象
2013/08/23 14:22
《高島斷易》4307-夬 九四
九四,臀無膚,其行次且;牽羊悔亡,聞言不信。 《象傳》曰:其行次且,位不當也。聞言不信,聰不明也。 [夬]與[姤]反對,[姤]三「臀無膚,其行趑趄」, [夬]之四,即為[姤]之三,故其辭

觀看全文 (523 字)

澤天夬 » 九四卦象
2011/01/10 02:13
元老院議官西村貞陽、前神奈川縣令井關盛艮兩氏,偕一商人來訪,兩氏指商人曰:「此為橫濱洋銀仲買雨宮啟次郎也,此友近以洋銀時價,博取十五萬元,獲此巨金,意欲謀度此後基業,與余偕來,請求一筮,以決之。」筮得夬之需。
足下以一博,驟得十五萬金,可謂大幸。 足下欲定後來基業,問諸《易》占,余有一策,先為足下告之。 山梨縣為足下父母之鄉也,縣下有富士川,川路淺狹不能運載重物,若陸道通橫濱東京,其路險惡,行道苦之。

觀看全文 (581 字)