Skip navigation
澤天夬 九四 象曰 其行次且,位不當也。聞言不信,聰不明也。
 • 來源 : 高島吞象
  其他 戰征 「臀無膚」,是見傷也;「行次且」,是欲退也;「聞言不信」,號令不行也。以此行軍,何能決勝乎。
 • 來源 : 高島吞象
  商業 營商 心無主見,故販售貨物,每失機宜,獲利殊難。
 • 來源 : 高島吞象
  一般 時運 目下運途不當,作事顛倒,精神不安,所謀難成。
 • 來源 : 高島吞象
  感情 婚姻 始則躊躇不決,久之得以牽羊成禮。
 • 來源 : 高島吞象
  風水 家宅 此宅屋後無餘地,屋前行路迂斜,為羊腸小徑,居者尚無災悔。
 • 來源 : 高島吞象
  求職 功名 「次且」者,不進之狀,焉得成名。
 • 來源 : 高島吞象
  健康 疾病 剝膚之災,其疥癩之患乎?防潰爛及耳,至兩耳失聰。
 • 來源 : 高島吞象
  爭論 訟事 防有杖笞之災。
 • 來源 : 高島吞象
  搜尋 行人 一時不歸。
 • 來源 : 高島吞象
  懷孕 六甲 生女。
澤天夬 » 九四象曰
2011/01/19 21:18
《周易正義》4311-夬九四 象辭
[b]●[《象》曰:「其行次且」,位不當也。「聞言不信」,聰不明也。][/b] 同於噬嗑滅耳之「凶」。 [疏]「無不明也」。 ○正義曰: 「聰不明」者,聰,聽也。良由聽之不明,故聞言不信也。 ○注

觀看全文 (130 字)