Skip navigation
新功能:快速排盤 (方便手機用戶使用)
卦主
泽天夬 九三
象曰:君子夬夬,終無咎也。
彖曰:夬,決也,剛決柔也。健而說,決而和,揚于王庭,柔乘五剛也。孚號有厲,其危乃光也。告自邑,不利即戎,所尚乃窮也。利有攸往,剛長乃終也。
 • 來源 : 高島吞象
  其他 戰征 孤军独入,途中防遇水有阻,然亦无咎。
 • 來源 : 高島吞象
  商業 營商 孤客独行,虽得无咎,恐遇雨有阻,濡滞时日。
 • 來源 : 高島吞象
  一般 時運 目下运得其正,但阳气过盛,率意独行,未免被人疑忌,然幸可无咎。
 • 來源 : 高島吞象
  感情 婚姻 爻辞曰「独」,一时未得佳偶。
 • 來源 : 高島吞象
  風水 家宅 此宅门面壮丽,栋上恐有渗漏,至被濡湿,急宜修葺,无咎。
 • 來源 : 高島吞象
  求職 功名 孤芳独赏,恐遭小人所忌。
 • 來源 : 高島吞象
  健康 疾病 面上浮肿,必是湿热之气上冲所致,医治无咎。
 • 來源 : 高島吞象
  懷孕 六甲 生男。