Skip navigation
澤天夬 九二
象曰:有戎勿恤,得中道也。
彖曰:夬,決也,剛決柔也。健而說,決而和,揚于王庭,柔乘五剛也。孚號有厲,其危乃光也。告自邑,不利即戎,所尚乃窮也。利有攸往,剛長乃終也。
 • 來源 : 高島吞象
  其他 戰征 軍事最患夜襲,宜時作警備,可以無憂。
 • 來源 : 高島吞象
  商業 營商 販運貨物,盜警水火,總宜保險,使可無慮。
 • 來源 : 高島吞象
  一般 時運 目下運途中正,事事謹慎,即有意外之事,皆可坦然無患。
 • 來源 : 高島吞象
  感情 婚姻 婚字從女,從昏,故稱「昏禮」,有暮夜之象。詩云「弋鳧與雁」,弋有戎象。「勿恤」,即有喜也。婚姻吉。
 • 來源 : 高島吞象
  風水 家宅 此宅陽剛過盛,二爻動而變離,火災宜防,暮夜更當小心。
 • 來源 : 高島吞象
  爭論 訟事 即可斷結無憂。
 • 來源 : 高島吞象
  健康 疾病 日輕夜重,是陰虛火盛之症,當慎意調治,可以無患。
 • 來源 : 高島吞象
  懷孕 六甲 生男。
澤天夬 » 九二卦象
2013/08/23 14:20
《高島斷易》4305-夬 九二
九二,惕號,莫夜有戎,勿恤。 《象傳》曰:有戎勿恤,得中道也。 二居[乾卦]之中,得[乾]「夕惕」之義,故曰「惕號,暮夜」。 「惕號」者,內凜警惕,而外嚴號令也,即《彖》所云「孚號,

觀看全文 (366 字)

澤天夬 » 九二卦象
2011/01/10 01:54
某豪商家甲幹某來曰:「僕為商用旅行,暫以店事托友代理,不料彼等通同舞弊,擅支餘金,又復偽抬貨價,捏造虛帳。余近已得悉奸狀,意將揭發其私,以正其罪,抑將隱瞞其跡,以了其事乎?二者若何?請為一占。」筮得夬之革。
夬者以剛決柔,為決去小人之卦也。 上爻一陰,是奸惡之渠魁也,五陽在下,合志去讒。《彖》曰「孚號,有厲」,謂明信發號,而不勝危厲,奸惡之難除如是。 今足下占得二爻,辭曰:「惕號,暮夜有戎,勿

觀看全文 (241 字)