Skip navigation
澤天夬 九二 象曰 有戎勿恤,得中道也。
 • 來源 : 高島吞象
  其他 戰征 軍事最患夜襲,宜時作警備,可以無憂。
 • 來源 : 高島吞象
  商業 營商 販運貨物,盜警水火,總宜保險,使可無慮。
 • 來源 : 高島吞象
  一般 時運 目下運途中正,事事謹慎,即有意外之事,皆可坦然無患。
 • 來源 : 高島吞象
  感情 婚姻 婚字從女,從昏,故稱「昏禮」,有暮夜之象。詩云「弋鳧與雁」,弋有戎象。「勿恤」,即有喜也。婚姻吉。
 • 來源 : 高島吞象
  風水 家宅 此宅陽剛過盛,二爻動而變離,火災宜防,暮夜更當小心。
 • 來源 : 高島吞象
  爭論 訟事 即可斷結無憂。
 • 來源 : 高島吞象
  健康 疾病 日輕夜重,是陰虛火盛之症,當慎意調治,可以無患。
 • 來源 : 高島吞象
  懷孕 六甲 生男。
澤天夬 » 九二象曰
2011/01/19 21:12
《周易正義》4307-夬九二 象辭
[b]●[《象》曰:「有戎勿恤」,得中道也。][/b] [疏]正義曰: 「得中道」者,決事而得中道,故不以有戎為憂,故云「得中道」也。

觀看全文 (44 字)