Skip navigation
新功能:快速排盤 (方便手機用戶使用)
卦主
泽天夬 初九 象曰 不勝而往,咎也。
 • 來源 : 高島吞象
  其他 戰征 将微位卑,恃勇前进,必致败北,咎由自取也。
 • 來源 : 高島吞象
  商業 營商 不度地位,不审机宜,率意贩货前往,不特伤财,更防损命,宜慎宜戒。
 • 來源 : 高島吞象
  一般 時運 负气太盛,任意妄动,动必得咎。
 • 來源 : 高島吞象
  求職 功名 躁进取败。
 • 來源 : 高島吞象
  感情 婚姻 门户不当,不合,合则有咎。
 • 來源 : 高島吞象
  風水 家宅 此宅地势低下,迁居不利。
 • 來源 : 高島吞象
  搜尋 行人 宜即归,免咎。
 • 來源 : 高島吞象
  搜尋 失物 不必往寻,寻之反有馀祸。
 • 來源 : 高島吞象
  爭論 訟事 宜即罢讼。
 • 來源 : 高島吞象
  懷孕 六甲 生男。