Skip navigation
卦主
雷水解 六五 爻辭 君子維有解,吉﹔有孚于小人。
 • 來源 : 高島吞象
  商業 營商 不勞苦計營謀,自然獲利。
 • 來源 : 高島吞象
  其他 戰征 不戮一人,不加一矢,外夷來服。
 • 來源 : 高島吞象
  求職 功名 利君子,不利小人。
 • 來源 : 高島吞象
  風水 家業 此宅福曜照臨,邪魔遠避。
 • 來源 : 高島吞象
  一般 時運 正運亨通,群邪悉退。
 • 來源 : 高島吞象
  感情 婚姻 吉。
 • 來源 : 高島吞象
  搜尋 行人 即歸。
 • 來源 : 高島吞象
  健康 疾病 外邪解散,正氣來復,吉。
 • 來源 : 高島吞象
  爭論 訟事 理直者勝,理曲者服,即可罷訟。
 • 來源 : 高島吞象
  懷孕 六甲 生男。
雷水解 » 六五爻辭
2011/01/17 15:42
《周易正義》4012-解六五
[b]●[六五:君子維有解,吉。有孚於小人。][/b] 居尊履中而應乎剛,可以有解而獲吉矣。 以君子之道解難釋險,小人雖間,猶知服之而無怨矣。故曰「有孚於小人」也。 [疏]正義曰: 「君子維有解吉」

觀看全文 (150 字)