Skip navigation
卦主
雷水解 九四 爻辞 解而拇,朋至斯孚。
 • 來源 : 高島吞象
  商業 營商 所获甚微,唯众心交孚,一二年後,可望厚利。
 • 來源 : 高島吞象
  其他 戰征 防炮弹伤足,幸救兵得力,可以解围。
 • 來源 : 高島吞象
  求職 功名 拇为足指,卑下已极,至五爻曰「君子维有解」,必待下科,可望登榜。
 • 來源 : 高島吞象
  風水 家業 此宅地低下,不得其当,只可作行栈店屋。
 • 來源 : 高島吞象
  一般 時運 行年已当强仕,但行运不当,全在因人成事而已。
 • 來源 : 高島吞象
  感情 婚姻 得有力媒人说合,方可成事。
 • 來源 : 高島吞象
  爭論 訟事 有朋友出,交相解劝,得可息讼。
 • 來源 : 高島吞象
  懷孕 六甲 生男。