Skip navigation
卦主
雷水解 初六 象曰 剛柔之際,義無咎也。
 • 來源 : 高島吞象
  商業 營商 不致耗失,亦為幸矣。
 • 來源 : 高島吞象
  其他 戰征 乍脫重圍,宜自蓄銳養精,不可妄動,得保無咎。
 • 來源 : 高島吞象
  求職 功名 目下只可守舊而已。
 • 來源 : 高島吞象
  風水 家業 平安無害。
 • 來源 : 高島吞象
  一般 時運 困難初解,安時守分,自得無咎。
 • 來源 : 高島吞象
  感情 婚姻 平平。
 • 來源 : 高島吞象
  爭論 訟事 宜和。
 • 來源 : 高島吞象
  懷孕 六甲 生男。
雷水解 » 初六象曰
2011/01/17 15:34
《周易正義》4005-解初六 象辭
[b]●[《象》曰:剛柔之際,義無咎也。][/b] 或有過咎,非其理也。 「義」猶理也。 [疏]正義曰: 「義無咎」者,「義」猶理也, 剛柔既散,理必無咎,或有過咎,非理之當也,故曰「義無咎」也。 ○注「有過咎」至「義猶理也」。 ○正義曰: 「或有過咎,非其理也」者,或本無此八字。

觀看全文 (93 字)