Skip navigation
卦主
雷水解 初六
象曰:剛柔之際,義無咎也。
彖曰:解,險以動,動而免乎險,解。解利西南,往得眾也。其來復吉,乃得中也。有攸往夙吉,往有功也。天地解,而雷雨作,雷雨作,而百果草木皆甲坼,解之時義大矣哉!
 • 來源 : 高島吞象
  商業 營商 不致耗失,亦為幸矣。
 • 來源 : 高島吞象
  其他 戰征 乍脫重圍,宜自蓄銳養精,不可妄動,得保無咎。
 • 來源 : 高島吞象
  求職 功名 目下只可守舊而已。
 • 來源 : 高島吞象
  風水 家業 平安無害。
 • 來源 : 高島吞象
  一般 時運 困難初解,安時守分,自得無咎。
 • 來源 : 高島吞象
  感情 婚姻 平平。
 • 來源 : 高島吞象
  爭論 訟事 宜和。
 • 來源 : 高島吞象
  懷孕 六甲 生男。
雷水解 » 初六
2013/08/23 03:03
《高島斷易》4004-解 初六
初六,無咎。 《象傳》曰:剛柔之際,義无咎也。 初居[解]之始,大難初平,不求有功,只求無咎。 初與四應,賴應之力,得解其險,故曰「無咎」。 《象傳》所謂「剛」者、指四,「柔」

觀看全文 (171 字)

雷水解 » 初六
2011/01/12 19:11
明治二十四年(1891)三月,為鄭永寧與清國公使館內通書函,一時議論紛起,真偽莫辨,製紙分社長陽其二氏來書,請占一卦,以判虛實。筮得解之歸妹。
解者,釋也,堅冰得暖而解散之象也。初爻曰「無咎」,《易》之爻辭,單言「無咎」者,唯此一爻,是天張其口,以証鄭氏之無罪也。且解者,謂解脫罪過,初爻之陰屬鄭氏,四爻之陽屬清國公使,陰陽相應,知情分頗厚,然

觀看全文 (124 字)