Skip navigation
卦主
雷水解 卦辭 解:利西南,無所往,其來復吉。有攸往,夙吉。
 • 來源 : 高島吞象
  商業 營商 得時得令,「雷雨之動滿盈」,大利。
 • 來源 : 高島吞象
  其他 戰征 威武一振,有大寇翦滅,小寇服從之象。
 • 來源 : 高島吞象
  求職 功名 有聲震百里,澤被群生之兆。
 • 來源 : 高島吞象
  風水 家業 天盤有動,地盤有難,宜祈禱解免。
 • 來源 : 高島吞象
  一般 時運 災難解脫,大有奮發振作之象。
 • 來源 : 高島吞象
  感情 婚姻 震雷坎雨,陰陽交濟,生育暢茂,吉。
 • 來源 : 高島吞象
  爭論 訟事 幸得寬宥無罪。
 • 來源 : 高島吞象
  搜尋 行人 一時可歸,防小有災難,無咎。
 • 來源 : 高島吞象
  懷孕 六甲 生男。
雷水解 » 卦辭
2013/08/23 03:01
《高島斷易》4001-解 卦辭
卦體下[坎]上[震],[震]為雷,[坎]為水、亦為雨, [震][坎]交錯,即成雷雨交作之象。 [坎]於時為冬,[震]於時為春, 自冬涉春, 雨水乍來,春雷始發,和風送暖,堅冰漸解。 天

觀看全文 (274 字)

雷水解 » 卦辭
2011/01/17 15:26
《周易正義》4001-解 卦辭
●[坎下震上。] [b]●[解:利西南。][/b] 西南,眾也。 解難濟險,利施於眾。 遇難不困於東北,故不言不利東北也。 [疏]正義曰: 「解」者,卦名也。 然解有兩音,一音古買反,一音胡買反,「

觀看全文 (342 字)