Skip navigation
卦主
山水蒙 上九 爻辭 擊蒙,不利為寇,利御寇。
 • 來源 : 高島吞象
  其他 戰征 上辰在戌,上值奎,奎主庫兵,禁不違時,故曰「利禦寇」。
 • 來源 : 高島吞象
  商業 營商 商業一道,全在利用,又貴順取。逆取為寇,順取為禦寇。「上下」者,賣買兩家,賣買和洽,則上下順矣。吉。
 • 來源 : 高島吞象
  感情 婚姻 「擊蒙」,馬鄭作「系蒙」,恰合月老紅絲繫足之意。屯卦兩言「匪寇婚媾」,是佳偶為婚,怨偶為仇之謂也。利用御寇,必為佳偶。婦道貴順,象曰「上下順也」,是必家室和平也。吉。
 • 來源 : 高島吞象
  懷孕 六甲 生男。此男童年,必宜嚴教。
山水蒙 » 上九爻辭
2011/01/07 14:34
《周易正義》0414-蒙上九
●[上九:擊蒙,不利為寇,利禦寇。] 處蒙之終,以剛居上,能擊去童蒙,以發其昧者也,故曰「擊蒙」也。 童蒙原發而已能擊去之,合上下之願,故莫不順也。為之捍禦,則物咸附之。 若欲取之,則物咸叛矣,故「不

觀看全文 (158 字)