Skip navigation
卦主
山水蒙 六四 象曰 困蒙之吝,獨遠實也。
 • 來源 : 高島吞象
  其他 戰征 行軍宜深入顯出,曰「困蒙」,是入陰險之地而不能出也,故困。足以濟困者,在初爻之陽,六四距初間隔二爻,陽為實,故「遠實」。是知救兵在遠,不能及也,凶。
 • 來源 : 高島吞象
  商業 營商 經商之道,宜亨不宜困,宜通不宜吝。「實」資本也,「遠實」則傷其資矣。困蒙之吝,其道窮矣。
 • 來源 : 高島吞象
  一般 時運 「蒙」暗昧也,「困」厄窮也,蒙而困,其終困矣。
 • 來源 : 高島吞象
  風水 家宅 據爻辭觀之,家業困苦,宅地亦幽僻,象曰「獨遠實也」,是必孤村而乏鄰居也。
 • 來源 : 高島吞象
  懷孕 六甲 生女。是女必少兄弟,故曰獨。
山水蒙 » 六四象曰
2011/01/07 14:31
《周易正義》0411-蒙六四 象辭
●[《象》曰:「困蒙」之吝,獨遠實也。] 陽稱實也。 [疏]「《象》曰」至「獨遠實也」。 ○正義曰: 「獨遠實'者,實謂九二之陽也。九二以陽,故稱實也。 六三近九二,六五近上九,又應九二,唯此六四既

觀看全文 (109 字)