Skip navigation
卦主
山水蒙 六四 爻辭 困蒙,吝。
 • 來源 : 高島吞象
  其他 戰征 行軍宜深入顯出,曰「困蒙」,是入陰險之地而不能出也,故困。足以濟困者,在初爻之陽,六四距初間隔二爻,陽為實,故「遠實」。是知救兵在遠,不能及也,凶。
 • 來源 : 高島吞象
  商業 營商 經商之道,宜亨不宜困,宜通不宜吝。「實」資本也,「遠實」則傷其資矣。困蒙之吝,其道窮矣。
 • 來源 : 高島吞象
  一般 時運 「蒙」暗昧也,「困」厄窮也,蒙而困,其終困矣。
 • 來源 : 高島吞象
  風水 家宅 據爻辭觀之,家業困苦,宅地亦幽僻,象曰「獨遠實也」,是必孤村而乏鄰居也。
 • 來源 : 高島吞象
  懷孕 六甲 生女。是女必少兄弟,故曰獨。
山水蒙 » 六四爻辭
2011/01/07 00:30
《周易正義》0410-蒙六四
●[六四:困蒙,吝。] 獨遠於陽,處兩陰之中,闇莫之發,故曰「困蒙」也。 困於蒙昧,不能比賢以發其志,亦以鄙矣,故曰「吝」也。 [疏]正義曰: 此釋六四爻辭也。 六四在兩陰之中,去九二既遠,無人發去其童蒙,故曰困於蒙昧而有鄙吝。

觀看全文 (86 字)