Skip navigation
卦主
山水蒙 六四
象曰:困蒙之吝,獨遠實也。
彖曰:蒙,山下有險,險而止,蒙。蒙亨,以亨行時中也。匪我求童蒙,童蒙求我,志應也。初噬告,以剛中也。再三瀆,瀆則不告,瀆蒙也。蒙以養正,聖功也。
 • 來源 : 高島吞象
  其他 戰征 行軍宜深入顯出,曰「困蒙」,是入陰險之地而不能出也,故困。足以濟困者,在初爻之陽,六四距初間隔二爻,陽為實,故「遠實」。是知救兵在遠,不能及也,凶。
 • 來源 : 高島吞象
  商業 營商 經商之道,宜亨不宜困,宜通不宜吝。「實」資本也,「遠實」則傷其資矣。困蒙之吝,其道窮矣。
 • 來源 : 高島吞象
  一般 時運 「蒙」暗昧也,「困」厄窮也,蒙而困,其終困矣。
 • 來源 : 高島吞象
  風水 家宅 據爻辭觀之,家業困苦,宅地亦幽僻,象曰「獨遠實也」,是必孤村而乏鄰居也。
 • 來源 : 高島吞象
  懷孕 六甲 生女。是女必少兄弟,故曰獨。
山水蒙 » 六四
2013/08/08 23:02
《高島斷易》0407-蒙 六四
六四,困蒙,吝。 《象傳》曰:困蒙之吝,獨遠實也。 四爻以陰居陰,其位不中,如[艮]下山足,牢不可移,謂頑固而不知遷善也。 近六五之君,才拙而任重,無賢者以輔導,故不堪困苦,而終為鄙

觀看全文 (471 字)

山水蒙 » 六四
2011/01/07 02:24
明治二十七年(1894)冬至,占二十八年貴族院院議,筮得蒙之未濟。
此卦山下有水之象,水自山上流下,前途不知所之。人亦如此,故雖賢哲之士,得此卦則固有之智識,為物所蔽,為言行蒙昧之時也。 今以貴族院見之,若不覺自己之蒙昧,而焦慮國事,猶瞽盲之人,不見全象,而評其形狀

觀看全文 (105 字)

山水蒙 » 六四
2011/01/07 02:21
烏尾得庵居士,余素所敬信也。明治二十三年(1889)十二月,與古莊嘉門氏等數人訪余,曰:明年以國會開設之期,吾輩立一主義,欲有所倡導,請占其氣運如何?筮得蒙之未濟。
此卦山前水氣蒸發,朦朧不明之像。《易》有屯、困、蹇、坎四難卦,其當之者,不能容易脫險,如蒙則否,雖陷坎險,由其爻之所居,有智識者,自得免險也。 今以四爻觀之,承乘應皆陰柔,無助吾之力,在人則無賢師良

觀看全文 (237 字)