Skip navigation
命理網論命平台 新功能:快速排盤 (方便手機用戶使用)
 • 來源 : 高島吞象
  商業 營商 水在山上,則水蓄而不流,有財不流通之象,營商者難之。
 • 來源 : 高島吞象
  其他 戰征 入山窮水,復雜之地,進退兩難,宜率六軍,戮力向西南進攻,方可獲利。
 • 來源 : 高島吞象
  求職 功名 坎險艮止,功名有阻,返身加勉,五年後至上爻,象曰「利見大人.以從貴也」,成名可望。
 • 來源 : 高島吞象
  風水 家業 此宅傍山,防有山上來水沖落,致損墻屋,宜改易其朝向,乃利。
 • 來源 : 高島吞象
  一般 時運 運當艱難,宜加奮勉,方可出險。
 • 來源 : 高島吞象
  感情 婚姻 山水本兩相為偶,山下水高則為失偶,故有蹇。不成則已,成亦必有反悔。
 • 來源 : 高島吞象
  健康 疾病 蹇為足疾,涉水登山,必不能往行也。
 • 來源 : 高島吞象
  搜尋 失物 宜反從身上尋之。
 • 來源 : 高島吞象
  爭論 訟事 宜自反而罷訟。
 • 來源 : 高島吞象
  搜尋 行人 被中途發水所阻,大有險難,他日空身可歸。
 • 來源 : 高島吞象
  懷孕 六甲 生男。
水山蹇 » 上六
2013/07/01 17:08
《高島斷易》3909-蹇 上六
上六,往蹇,來碩,吉,利見大人。 《象傳》曰:往蹇,來碩,志在內也。利見大人,以從貴也。 上爻居[蹇]之極,躬處局外,本為蹇難所不及,爻曰:「往蹇」。 蓋賢人君子,心切時艱,不敢以身

觀看全文 (330 字)

水山蹇 » 九五
2013/07/02 06:07
《高島斷易》3908-蹇 九五
九五,大蹇,朋來。 《象傳》曰:大蹇,朋來,以中節也。 就諸爻言則為「往」,就五爻言則為「來」, 在諸爻則蹇猶小,在五爻則蹇獨大。 蓋五至合諸爻之蹇以為蹇,而獨當蹇之大者也,故曰:「大

觀看全文 (286 字)

水山蹇 » 六四
2013/07/02 06:06
《高島斷易》3907-蹇 六四
六四,往蹇,來連。 《象傳》曰:往蹇,來連,當位實也。 四居上卦之首,比近於五,五所倚重,是為親近之臣。 「連」者,謂君臣一體,如心腹股肱之相聯繫也。 「往蹇來連」,謂三與上為

觀看全文 (288 字)

水山蹇 » 九三
2013/07/02 06:05
《高島斷易》3906-蹇 九三
九三,往蹇,來反。 《象傳》曰:往蹇,來反,內喜之也。 三爻居內卦之上,為[艮]之主,當上下之爻,與[坎]為鄰。 「往蹇」者,謂往赴五之「大蹇」。 五以三陽當位,使之「來返」以

觀看全文 (243 字)

水山蹇 » 六二
2013/07/02 06:05
《高島斷易》3905-蹇 六二
六二,王臣蹇蹇,匪躬之故。 《象傳》曰:王臣蹇蹇,終无尤也。 「王」指九五,「臣」指六二,二居下卦之中,上應九五,爻互重[坎], 故曰:「蹇蹇」 ,謂其涉蹇以濟蹇,有鞠躬盡瘁之忱。

觀看全文 (256 字)