Skip navigation
卦主
水山蹇 彖曰 蹇,難也,險在前也。見險而能止,知矣哉!蹇利西南,往得中也﹔不利東北,其道窮也。利見大人,往有功也。當位貞吉,以正邦也。蹇之時用大矣哉!
 • 來源 : 高島吞象
  商業 營商 水在山上,則水蓄而不流,有財不流通之象,營商者難之。
 • 來源 : 高島吞象
  其他 戰征 入山窮水,復雜之地,進退兩難,宜率六軍,戮力向西南進攻,方可獲利。
 • 來源 : 高島吞象
  求職 功名 坎險艮止,功名有阻,返身加勉,五年後至上爻,象曰「利見大人.以從貴也」,成名可望。
 • 來源 : 高島吞象
  風水 家業 此宅傍山,防有山上來水沖落,致損墻屋,宜改易其朝向,乃利。
 • 來源 : 高島吞象
  一般 時運 運當艱難,宜加奮勉,方可出險。
 • 來源 : 高島吞象
  感情 婚姻 山水本兩相為偶,山下水高則為失偶,故有蹇。不成則已,成亦必有反悔。
 • 來源 : 高島吞象
  健康 疾病 蹇為足疾,涉水登山,必不能往行也。
 • 來源 : 高島吞象
  搜尋 失物 宜反從身上尋之。
 • 來源 : 高島吞象
  爭論 訟事 宜自反而罷訟。
 • 來源 : 高島吞象
  搜尋 行人 被中途發水所阻,大有險難,他日空身可歸。
 • 來源 : 高島吞象
  懷孕 六甲 生男。
水山蹇 » 彖曰
2013/07/02 06:02
《高島斷易》3902-蹇 彖辭
《彖傳》曰: 蹇,難也,險在前也。見險而能止,知矣哉! 蹇,利西南,往得中也。不利東北,其道窮也。 利見大人,往有功也。 當位貞吉,以正邦也。蹇之時用大矣哉。 卦體下[艮]上[坎],[坎

觀看全文 (1317 字)

水山蹇 » 彖曰
2011/01/17 15:01
《周易正義》3902-蹇 彖辭
[b]●[《彖》曰:蹇,難也,險在前也。見險而能止,知矣哉!][/b] [b]●[蹇「利西南」,往得中也。「不利東北」,其道窮也。][/b] [b]●[「利見大人」,往有功也。當位「貞吉」,以正邦也。

觀看全文 (360 字)