Skip navigation
卦主
水山蹇 卦象
象曰:山上有水,蹇﹔君子以反身修德。
彖曰:蹇,難也,險在前也。見險而能止,知矣哉!蹇利西南,往得中也﹔不利東北,其道窮也。利見大人,往有功也。當位貞吉,以正邦也。蹇之時用大矣哉!
 • 來源 : 高島吞象
  商業 營商 水在山上,則水蓄而不流,有財不流通之象,營商者難之。
 • 來源 : 高島吞象
  其他 戰征 入山窮水,復雜之地,進退兩難,宜率六軍,戮力向西南進攻,方可獲利。
 • 來源 : 高島吞象
  求職 功名 坎險艮止,功名有阻,返身加勉,五年後至上爻,象曰「利見大人.以從貴也」,成名可望。
 • 來源 : 高島吞象
  風水 家業 此宅傍山,防有山上來水沖落,致損墻屋,宜改易其朝向,乃利。
 • 來源 : 高島吞象
  一般 時運 運當艱難,宜加奮勉,方可出險。
 • 來源 : 高島吞象
  感情 婚姻 山水本兩相為偶,山下水高則為失偶,故有蹇。不成則已,成亦必有反悔。
 • 來源 : 高島吞象
  健康 疾病 蹇為足疾,涉水登山,必不能往行也。
 • 來源 : 高島吞象
  搜尋 失物 宜反從身上尋之。
 • 來源 : 高島吞象
  爭論 訟事 宜自反而罷訟。
 • 來源 : 高島吞象
  搜尋 行人 被中途發水所阻,大有險難,他日空身可歸。
 • 來源 : 高島吞象
  懷孕 六甲 生男。
水山蹇 » 卦象
2011/02/04 20:38
《周易注》 蹇
[b]利西南,不利東北。[/b] 【注】西南,地也;東北,山也。以難之平,則難解;以難之山,則道窮。 [b]利見大人。[/b] 【注】往則濟也。 [b]貞吉。[/b] 【注】爻皆當位,各履其

觀看全文 (621 字)

水山蹇 » 卦象
2011/01/20 10:19
《京房易傳》 艮下坎上 蹇
利於西南,民道通也。水在山上,蹇險難進,陰陽二氣否也。陰待於陽,柔道牽也,險而逆止,陽固陰長。處能竭至誠,於物為合,蹇道,亨也。《易》曰:「王臣蹇蹇,匪躬之故」。(六二。)( 六二:王臣蹇蹇,匪躬之故

觀看全文 (256 字)

水山蹇 » 卦象
2011/01/05 02:28
《周易本義》蹇卦
●[蹇 艮下離上] [b]●[蹇,利西南,不利東北,利見大人,貞吉。][/b] 蹇,紀免反。 蹇,難也;足不能進,行之難也。 為卦艮下坎上,見險而止,故為蹇。 西南平易,東北險阻。 又,艮,方也,方在

觀看全文 (672 字)