Skip navigation
卦主
風火家人 上九
象曰:威如之吉,反身之謂也。
彖曰:家人,女正位乎內,男正位乎外,男女正,天地之大義也。家人有嚴君焉,父母之謂也。父父,子子,兄兄,弟弟,夫夫,婦婦,而家道正﹔正家而天下定矣。
 • 來源 : 高島吞象
  商業 營商 有信則萬金可托,有威則百務皆修,商道之正也。
 • 來源 : 高島吞象
  其他 戰征 行軍之道,有信則人不我欺,有威則人不我狎,賞罰無私,號令必行,王者之師也,故吉。
 • 來源 : 高島吞象
  求職 功名 上爻處極位之地,必是身居上位,信義早孚,威望素著之大人也。
 • 來源 : 高島吞象
  風水 家業 此宅地位必高,為一鄉之望也。吉。
 • 來源 : 高島吞象
  一般 時運 得人信服,得人敬畏,事無不成,往無不利,可行于近,亦可行于遠,萬事皆吉。十年好運,過此而終。
 • 來源 : 高島吞象
  感情 婚嫁 兩姓允從,吉。
 • 來源 : 高島吞象
  懷孕 六甲 生女。
風火家人 » 上九
2013/08/21 09:41
《高島斷易》3709-家人 上九
上九,有孚,威如,終吉。 《象傳》曰:威如之吉,反身之謂也。 上九居[巽]位之極,[巽]二陽一陰,上得[乾]氣,[乾]為信,故「有孚」。 [乾]又為威,故「威如」,且[巽]風善入,有威孚

觀看全文 (394 字)

風火家人 » 上九
2011/01/12 04:43
明治二十年(1887),占某貴顯氣運,筮得家人之既濟。
爻居上位,適合貴顯之象。爻辭曰「孚」,曰「威」,知威孚遍通夫上下,威望夙著於朝廷,所謂不言而信,不怒而威,為能夫君子之道也,吉何如也! 《彖傳》曰「正家而天下定」,貴顯有焉。《象》曰「反身之謂」,國

觀看全文 (104 字)