Skip navigation
卦主
風火家人 九五 爻辭 王假有家,勿恤吉。
 • 來源 : 高島吞象
  商業 營商 想此商業,必是奉公謀辦,或是貢獻品物,為王家之業也,吉。
 • 來源 : 高島吞象
  其他 戰征 王者之師,所向無敵,吉。
 • 來源 : 高島吞象
  求職 功名 恰如渭水付岩,有夢卜感通之象,吉。
 • 來源 : 高島吞象
  風水 家業 此宅想是公卿巨邸。吉。
 • 來源 : 高島吞象
  一般 時運 運來福至,人心自然感通,何憂不吉。
 • 來源 : 高島吞象
  感情 婚嫁 有選入宮闈之象。
 • 來源 : 高島吞象
  健康 疾病 人身以心為君,五居巽木,必是肝木太強生風,心火生熱。藥宜熄火定風,使心氣開通,可勿憂也,吉。
 • 來源 : 高島吞象
  懷孕 六甲 生女。
風火家人 » 九五爻辭
2011/01/17 12:50
《周易正義》3712-家人九五
[b]●[九五:王假有家,勿恤,吉。][/b] 假,至也。履正而應,處尊體巽,王至斯道,以有其家者也。 居於尊位,而明於家道,則下莫不化矣。 父父、子子、兄兄、弟弟、夫夫、婦婦,六親和睦交相愛樂而家道

觀看全文 (177 字)