Skip navigation
命理網論命平台 新功能:快速排盤 (方便手機用戶使用)
卦主
地火明夷 六二 爻辭 明夷,夷于左股,用拯馬壯,吉。
 • 來源 : 高島吞象
  其他 戰征 左營之軍不利,幸馬隊得力,得以轉敗為勝。
 • 來源 : 高島吞象
  商業 營商 按策劃不適時宜曰左計,知其營謀不合時,故有損失,幸得有馬姓人士出面調劑,則吉。
 • 來源 : 高島吞象
  求職 功名 凡官級以降曰左,似不利也。唯值午年,或交午運,則吉。
 • 來源 : 高島吞象
  風水 家業 必在左邊柱足損傷,宜急修治。
 • 來源 : 高島吞象
  一般 時運 目下運不甚佳,頗有傷殘,幸得祿馬相救,故吉。
 • 來源 : 高島吞象
  感情 婚嫁 離陰象,女子恐有足疾,不良于行,宜配午命人吉。
 • 來源 : 高島吞象
  健康 疾病 離二中虛,如陷進然,其人必陷入深坑,傷左足,幸馬力壯健,得一躍而出,雖傷亦吉。
 • 來源 : 高島吞象
  懷孕 六甲 生女。
地火明夷 » 六二爻辭
2011/01/16 17:56
《周易正義》3606-明夷六二
●[六二:明夷,夷於左股,用拯馬壯,吉。] 「夷於左股」,是行不能壯也。 以柔居中,用夷其明,進不殊類,退不近難,不見疑憚,「順以則」也,故可用拯馬而壯吉也。 不垂其翼,然後乃免也。 [疏]正義曰:

觀看全文 (180 字)