Skip navigation
命理網論命平台 新功能:快速排盤 (方便手機用戶使用)
卦主
地火明夷 卦象
象曰:明入地中,明夷﹔君子以蒞眾,用晦而明。
彖曰:明入地中,明夷。內文明而外柔順,以蒙大難,文王以之。利艱貞,晦其明也,內難而能正其志,箕子以之。
 • 來源 : 高島吞象
  其他 戰征 象曰「蒞眾」,適值用師之時,宜效明修棧道,暗渡陳倉之計,必得勝也。
 • 來源 : 高島吞象
  商業 營商 卦象艱難,大眾恐難取利,暗中尚有分肥。
 • 來源 : 高島吞象
  求職 功名 離火被土克,功名不顯,顯則反有災害。
 • 來源 : 高島吞象
  風水 家業 家道不順,或父子分居,尚可保全。
 • 來源 : 高島吞象
  一般 時運 運當大難,深宜晦藏。
 • 來源 : 高島吞象
  爭論 訟事 宜受曲罷訟,以免禍。
 • 來源 : 高島吞象
  感情 婚嫁 必非明媒正娶。
 • 來源 : 高島吞象
  健康 疾病 是肝火內鬱之症,治宜熄火。
 • 來源 : 高島吞象
  懷孕 六甲 生女。
地火明夷 » 卦象
2011/02/04 20:31
《周易注》 明夷
[b]明夷,利艱貞。[/b] [b]彖曰:明入地中,明夷。 內文明而外柔順,以蒙大難,文王以之。 利艱貞,晦其明也。內難而能正其志,箕子以之。[/b] [b]象曰:明入地中,明夷。君子以蒞

觀看全文 (652 字)

地火明夷 » 卦象
2011/01/17 00:50
《京房易傳》 離下坤上 明夷
積陰蕩陽,六位相傷;外順而隔於明,處暗不分;(一作明)傷於正道,曰明夷。(夷者,傷也。)五行升降,八卦相蕩,變陽入純陰。(春夏之秋冬也。)陰道危,陽道安,故與震為飛伏。 (癸丑土,庚午火。)傷於明而

觀看全文 (277 字)

地火明夷 » 卦象
2011/01/05 02:10
《周易本義》明夷卦
●[明夷 離下坤上] [b]●[明夷,利艱貞。][/b] 夷,傷也。 為卦下離上坤,日入地中,明而見傷之象,故為明夷。 又其上六為暗之主,六五近之,故占者利于艱難以守正,而自晦其明也。 

觀看全文 (825 字)