Skip navigation
火地晉 六五
象曰:失得勿恤,往有慶也。
彖曰:晉,進也。明出地上,順而麗乎大明,柔進而上行。是以康侯用錫馬蕃庶,晝日三接也。
 • 來源 : 高島吞象
  其他 戰征 轉敗為勝,在此一戰,奮勇前往,立見成功。
 • 來源 : 高島吞象
  商業 營商 前此小失,今可大得,吉。
 • 來源 : 高島吞象
  求職 功名 不必汲汲求名,可無意得之也。吉。
 • 來源 : 高島吞象
  風水 家業 日出于東,離位南方,此宅必朝東南。從前小有災悔,今則屋運已轉,吉無不利。
 • 來源 : 高島吞象
  一般 時運 目下正當盛運,災去福來,有得無失,大吉。
 • 來源 : 高島吞象
  感情 婚姻 九五為男家,六二為女家,兩爻皆吉,大利。
 • 來源 : 高島吞象
  爭論 訟事 曰「悔亡」,謂災害已去,罷訟則吉。
 • 來源 : 高島吞象
  搜尋 失物 往尋必得。
 • 來源 : 高島吞象
  懷孕 六甲 生女。
火地晉 » 六五卦象
2013/08/30 21:16
《高島斷易》3508-晉 六五
六五,悔亡,失得勿恤,往吉,無不利。 《象傳》曰:失得勿恤,往有慶也。 五爻為[晉]之主,高居尊位,柔而得中,唯與四相比昵, 四遂得竊弄威權,隔絕二三,不得親近,是以有悔。 然五躬

觀看全文 (329 字)

火地晉 » 六五卦象
2013/08/30 20:29
明治三十一年(1898),占內閣氣運,筮得[晉]之[否]。
爻辭曰:「六五,悔亡,失得勿恤,往吉,無不利。」 斷曰: 此卦明出地上,順而麗夫大明,國家治體,駸駸上進之氣運也。 今占得五爻,五居君位,昭明有融,上下交孚,君明臣良,正在此時。

觀看全文 (156 字)

火地晉 » 六五卦象
2011/01/11 01:41
華族某來,請占氣運,筮得晉之否。
晉五爻為一卦之主,高明在上,且坤為邦、為國,有屏藩一國之象。 閣下占氣運而得此爻,爻辭曰:「悔亡。失得勿恤」,想閣下自廢藩以來,從前或小有災悔,今能柔順上進,觀光志正,是不以失得為憂也,故曰「悔

觀看全文 (171 字)