Skip navigation
專業論命首選:論命平台
雷天大壯 上六 象曰 不能退,不能遂,不祥也。艱則吉,咎不長也。
 • 來源 : 高島吞象
  其他 戰征 六處爻之窮,追窮寇也,恃勝深入,及為敗軍所困,進退無路,凶道也。
 • 來源 : 高島吞象
  商業 營商 是一意居奇,積貨不售,至時過價賤,只要保本,而亦不得,其困甚矣。
 • 來源 : 高島吞象
  求職 功名 上爻有位高而危之象,若戀戀不退,一旦禍及,欲退不能,悔已晚矣。
 • 來源 : 高島吞象
  風水 家業 上爻居震之極,震為響,宅中必有響;震又為木,木動克土,恐有土精出現,土精為羊,其宅不利,所當艱難自守,至之卦為晉,晉曰「錫馬蕃庶」,則可轉咎為吉。
 • 來源 : 高島吞象
  感情 婚嫁 未及詳探,一時已定,玆要改悔,必不能也。現當知苦困守,久後必佳。
 • 來源 : 高島吞象
  懷孕 六甲 生女。
雷天大壯 » 上六象曰
2011/01/16 07:43
《周易正義》3415-大壯上六 象辭
[b]●[《象》曰:「不能退,不能遂」,不詳也。「艱則吉」,咎不長也。][/b] [疏]正義曰: 「不詳也」者,祥者、善也。 進退不定,非為善也,故云「不祥也」。 「咎不長也」者,能艱固其志,即憂患消亡,其咎不長,釋所以得吉也。

觀看全文 (76 字)