Skip navigation
專業論命首選:論命平台
雷天大壯 九三 爻辭 小人用壯,君子用罔,貞厲。羝羊觸藩,羸其角。
 • 來源 : 高島吞象
  其他 戰征 善戰者審機察敵,不敢妄動;恃勇者逞強戰鬥,孤軍直入,致陷險地而不能出,是以凶也。
 • 來源 : 高島吞象
  商業 營商 自恃資財之富,任意壟斷,一至貨物毀折,無地銷售,必遭大損。善賈者當無是慮。
 • 來源 : 高島吞象
  求職 功名 魯莽者必敗,謙退者成名。
 • 來源 : 高島吞象
  風水 家業 此宅地位既高,建屋宜低,屋高恐有震陷之災。
 • 來源 : 高島吞象
  感情 婚嫁 兩姓或一貧一富,若富者恃富凌貧,以致夫妻反目,凶。
 • 來源 : 高島吞象
  健康 疾病 病由血氣過剛,藥宜調血下氣。
 • 來源 : 高島吞象
  爭論 訟事 以忍氣受屈,息訟為宜,若健訟不休,訟則「終凶」。
 • 來源 : 高島吞象
  懷孕 六甲 生男。
雷天大壯 » 九三爻辭
2011/01/16 07:33
《周易正義》3408-大壯九三
[b]●[九三:小人用壯,君子用罔,貞厲。羝羊觸藩,羸其角。][/b] 處健之極,以陽處陽,用其壯者也。 故小人用之以為壯,君子用之以為羅己者也。 貞厲以壯,雖復羝羊,以之觸藩,能無羸乎? [疏]「

觀看全文 (209 字)