Skip navigation
卦主
雷風恆 六五 象曰 婦人貞吉,從一而終也。夫子制義,從婦凶也。
 • 來源 : 高島吞象
  其他 戰征 古稱軍中有婦女,士氣不揚。項羽之敗,未始非虞姬累之也。行軍宜凜之。
 • 來源 : 高島吞象
  商業 營商 商業宜隨時變通,若拘泥執一,婦孺貪小之見,必無大利也。
 • 來源 : 高島吞象
  求職 功名 丈夫志在四方,前程遠大,若徒貪戀閨房,傷身敗名,凶莫大焉。
 • 來源 : 高島吞象
  感情 婚姻 女家占此則吉,男家占此則凶。
 • 來源 : 高島吞象
  風水 家宅 古云「牝雞司晨,惟家之索」,是當深戒。
 • 來源 : 高島吞象
  懷孕 六甲 生男。
雷風恆 » 六五象曰
2011/01/15 19:55
《周易正義》3213-恆六五 象辭
[b]●[《象》曰:婦人貞吉,從一而終也。夫子制義,從婦凶也。][/b] [疏]正義曰: 「從一而終」者,謂用心貞一,從其貞一而自終也。 「從婦凶」者,五與二相應,五居尊位,在震為夫,二處下體,在《巽》為婦。 五繋於二,故曰「從婦凶」也。

觀看全文 (85 字)