Skip navigation
卦主
雷風恆 九四
象曰:久非其位,安得禽也。
彖曰:恆,久也。剛上而柔下,雷風相與,巽而動,剛柔皆應,恆。恆亨無咎,利貞﹔久於其道也,天地之道,恆久而不已也。利有攸往,終則有始也。日月得天,而能久照,四時變化,而能久成,聖人久於其道,而天下化成﹔觀其所恆,而天地萬物之情可見矣!
 • 來源 : 高島吞象
  其他 戰征 立營不得其位,必致師老而無功。
 • 來源 : 高島吞象
  商業 營商 凡貨物銷售,各有其地,如求木於漁,問魚於礁,雖久於其業,必無獲也。
 • 來源 : 高島吞象
  求職 功名 如不入場屋,而望高科,不登廊廟,而求顯官,居非其位,雖久無獲也。
 • 來源 : 高島吞象
  感情 婚姻 兩姓配偶不合。
 • 來源 : 高島吞象
  風水 家宅 此宅方位不利,不利久居,宜急遷移。
 • 來源 : 高島吞象
  懷孕 六甲 生男,唯恐難育。
雷風恆 » 九四
2013/09/03 06:10
《高島斷易》3207-恆 九四
九四,田無禽。 《象傳》曰:久非其位,安得禽也? 「禽」者,鳥獸之總名,[震]為獵夫,[巽]為禽。 九四處[震]之初,已出於[巽],是[震]之獵夫前進,[巽]之禽後退, 以此而田,

觀看全文 (326 字)

雷風恆 » 九四
2011/01/13 01:19
明治二十三年(1890),某縉紳來,請占某貴顯氣運,筮得恆之升。
就卦論卦,直言不諱,望勿見責。 今君為某貴顯占氣運,得恆之四爻,四爻以陽居陰,居不當位,爻辭曰「田無禽」,猶言謀而無功也。知某貴顯雖久處高位,目下時運已退,才力亦衰,凡所作為,多無成效,自宜退隱,毋貽竊位之譏也。

觀看全文 (87 字)