Skip navigation
卦主
雷風恆 初六
象曰:浚恆之凶,始求深也。
彖曰:恆,久也。剛上而柔下,雷風相與,巽而動,剛柔皆應,恆。恆亨無咎,利貞﹔久於其道也,天地之道,恆久而不已也。利有攸往,終則有始也。日月得天,而能久照,四時變化,而能久成,聖人久於其道,而天下化成﹔觀其所恆,而天地萬物之情可見矣!
 • 來源 : 高島吞象
  其他 戰征 宜步步為營,切忌孤軍深入,深入必凶。
 • 來源 : 高島吞象
  商業 營商 宜得利即售,不可壟斷居奇,以貪高價。
 • 來源 : 高島吞象
  求職 功名 宜安分守職,切勿梯寵希榮,徼幸圖功,恐反招辱。
 • 來源 : 高島吞象
  感情 婚姻 婚姻之道,宜以門戶相當,切勿慕富攀貴,貪結高親,反致後悔。往往有之。
 • 來源 : 高島吞象
  風水 家宅 宅是新建,惜乎過求華麗,致難持久。
 • 來源 : 高島吞象
  爭論 訟事 恐一涉訟歷久不了。
 • 來源 : 高島吞象
  懷孕 六甲 生女,初胎,唯恐難育。
雷風恆 » 初六
2013/09/03 06:08
《高島斷易》3204-;恆 初六
初六,浚恆,貞凶,無攸利。 《象傳》曰:浚恆之凶,始求深也。 「浚」,深也。初爻當[恆]之始,以始求終,所當循序漸進,方能幾及。 所謂登高必自卑,行遠必自邇,由此以往,無不利也。

觀看全文 (308 字)

雷風恆 » 初六
2011/01/13 01:08
明治十五年(1882)七月,朝鮮變起,花房公使以下,脫歸長崎,同年八月,朝廷發陸海軍,命花房公使重至朝鮮,使之問罪。余筮之,得恆之大壯。
觀初六爻辭,知朝鮮之漸進開化也。 今番朝鮮雖失禮於我,政府未嘗舉兵,可謂能守其恆道也。若政府乘一朝之怒,忘恆久之道,責之過深,則是爻辭所云「浚恆,貞凶,無攸利」,正當為政府慮矣。 問政府今用問罪之

觀看全文 (284 字)