Skip navigation
卦主
雷風恆 象曰 雷風,恆﹔君子以立不易方。
 • 來源 : 高島吞象
  其他 戰征 雷出於地,風生於谷,防有敵兵埋伏,火炮攻擊之慮。宜堅守營壘,不可退,後可轉敗為功。
 • 來源 : 高島吞象
  商業 營商 震屬正東,巽屬西南,曰「立不易方」,言貿易不可改易地方也。
 • 來源 : 高島吞象
  求職 功名 震巽皆木,木植立不易,干霄直上,自得直達之象。但宜久成,不宜躁進。
 • 來源 : 高島吞象
  感情 婚姻 男家長男,女家長女,二長相配,婚姻大利,百年偕老。
 • 來源 : 高島吞象
  風水 家宅 此宅坐西北,朝東南,為祖遺舊宅,是恒產,方向切不可移易。
 • 來源 : 高島吞象
  健康 疾病 必是肝火上衝,痰火氣喘,須服前方,不必改易。
 • 來源 : 高島吞象
  懷孕 六甲 生男,必是初胎。
雷風恆 » 象曰
2013/09/03 03:55
《高島斷易》3203-恆 象辭
《大象》曰:雷風,恆,君子以立不易方。 [震]雷動而在上,[巽]風入而在下,雷風二物,雖至動至變而無常。 而究其極,雷之發聲,不爽其候,風之噓物,各應其時, 振古如斯,未嘗或失,故曰「雷

觀看全文 (338 字)

雷風恆 » 象曰
2011/01/15 19:43
《周易正義》3203-恆 象辭
[b]●[《象》曰:雷風,恆。][/b] 長陽長陰,合而相與,可久之道也。 [疏]正義曰: 雷風相與為「恆」,巳如彖釋。 [b]●[君子以立不易方。][/b] 得其所久,故「不易」也。 [疏]正義曰: 君子立身得其恆久之道,故不改易其方。方猶道也。

觀看全文 (83 字)