Skip navigation
卦主
坎為水 六四
象曰:樽酒簋貳,剛柔際也。
彖曰:習坎,重險也。水流而不盈,行險而不失其信。維心亨,乃以剛中也。行有尚,往有功也。天險不可升也,地險山川丘陵也,王公設險以守其國,坎之時用大矣哉!
 • 來源 : 高島吞象
  其他 戰征 行軍以糧餉為重,所謂足兵,首在足食。「納約自牖」云者,牖非納食之地,猶言潛地運餉,以防敵兵劫奪也。
 • 來源 : 高島吞象
  商業 營商 坎為酒,想是造酒之業。
 • 來源 : 高島吞象
  求職 功名 想是春風得意,燕樂嘉賓,可喜可賀。
 • 來源 : 高島吞象
  健康 疾病 宜禱。
 • 來源 : 高島吞象
  感情 婚嫁 吉。
坎為水 » 六四
2013/07/28 07:03
《高島斷易》2907-坎 六四
六四,樽酒簋二,用缶,納約自牖,終無咎。 《象傳》曰:樽酒簋二,剛柔際也。 「樽」,酒尊也;「簋」,黍稷器也;「二」,副也。 禮有副尊,按《周禮》大祭三二,中祭再二,小祭一二, 謂

觀看全文 (355 字)

坎為水 » 六四
2011/01/13 18:21
明治三十年(1897),占我國與韓國交際,筮得坎之困。
韓邦僻處東海,國小而弱,地當海道之要,為外交各國所窺伺。今見重險,國運至此,是險之又險者也。 今占與我國交際,而得坎之四爻,按《周易鄭荀義》云,六四象大臣,出會諸侯,四承九五,天子大臣之象。「樽酒簋

觀看全文 (199 字)

坎為水 » 六四
2011/01/13 18:18
縉紳某來,請占某氣運,筮得坎之困。
四爻處多懼之地,坎險重重,本易招咎。今貴顯占氣運,而得此爻,爻曰「樽酒簋貳,用缶,納約自牖」,據此可知貴顯食用儉約,以禮自守,固無咎也。 且四與五比,四以陰居陰,五以陽居陽,四臣也,五君也,《象》曰「剛柔際」,正見君臣相得也。

觀看全文 (90 字)