Skip navigation
卦主
坎為水 九二
象曰:求小得,未出中也。
彖曰:習坎,重險也。水流而不盈,行險而不失其信。維心亨,乃以剛中也。行有尚,往有功也。天險不可升也,地險山川丘陵也,王公設險以守其國,坎之時用大矣哉!
 • 來源 : 高島吞象
  其他 戰征 可暗通墜道,以襲敵營,雖未大捷,必有小勝。
 • 來源 : 高島吞象
  商業 營商 小利可謀。
 • 來源 : 高島吞象
  求職 功名 小試必利。
 • 來源 : 高島吞象
  風水 家業 宅外恐有河岸崩頹,宜加修治。
 • 來源 : 高島吞象
  健康 疾病 必是瘡瘍等症,延醫治之,當得小效,難期全愈。
 • 來源 : 高島吞象
  懷孕 六甲 生男。
坎為水 » 九二
2013/07/28 20:02
《高島斷易》2905-坎 九二
九二,坎有險,求小得。 《象傳》曰:「求小得」,未出中也。 上坎為穴,下坎為險,「有險」者,謂前後左右皆險地也。 此爻以一陽陷二陰之中,又無應援,固不能遽出坎險。 唯其有剛中之德,

觀看全文 (201 字)

坎為水 » 九二
2011/01/14 08:15
有東京某富商甲幹,來請占其店氣運,筮得坎之比。
九二以陽居陰,位得中正,為內卦之主,與五相應,五位居尊,必是五為主店,二為分店也。 今占得坎二爻,曰「坎有險」,必兩店共際險難,一時商運衰微,動遭損耗,非人力之咎,是氣運使然也。足下既代主人而占,必

觀看全文 (115 字)